Mâ Rameyte…

-Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî-

Mâ rameyte iz rameyte râst dân
Her çi k’âred can büved ez cân-ı cân

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
“Attığında sen atmadın.” (ayetini) doğru bil (iyi anla). Canın candan getirdiği her ne olsa can olur.

Şiir Notları:
(Şiirleri İngilizce dil seçeneğini seçerek okumalı, aksi hâlde çeviri bozuk veya hatalı çıkıyor.) “Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün” – Diyanet işleri ayet meali ve açıklaması: “(Savaşta) onları siz öldürmediniz, fakat Allah onları öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın, fakat Allah attı. Mü’minleri, tarafından güzel bir imtihanla denemek için Allah öyle yaptı. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” (Enfâl, 8/17) Bedir savaşında teke tek vuruşmalardan sonra Hz. Peygamber hücum emri vereceği anda Cibril’in talimatı üzerine yerden bir avuç toprak alıp Kureyş ordusunun üzerine doğru fırlattı ve “yüzleri kavrulsun” buyurdu. Müşrikler gözlerine giren tozları gidermekle meşgul iken Hz. Peygamber orduya hücum emri verdi. Savaş bilinen zaferle sonuçlandı.


Destek ol 
Rastgele Getir