Mâ-sivâ nakşını mahveyleyegör hâtırdan

-

Mâ-sivâ nakşını mahveyleyegör hâtırdan
Olmasın Ka’be-i dil sûreti beytü’s-sanemin

Sünbülzâde Vehbî

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Dünya süsünü gönlünden yok ediver. Gönül Kabe'sinin görünüşü putlar evi olmasın.


Destek ol 
Rastgele Getir