Mâdâme ki…

-Şeyhülislam Yahya-

Mâdâme ki bu âh ile bu gözyaşı vardır
Âşık demesün râzımı pinhân ederim ben


Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Mademki ah ile göz yaşı vardır. Gizlerim ben aşkımı, kimse âşık demesin.


Destek ol 
Rastgele Getir