Mâder-i Dehr…

-Necati Bey-

Mâder-i dehr yine tıfl-ı mehin parmağını
Rûz-ı ıyd erdi deyü eyledi hınna ile al

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Zamanın anneleri güzel çocukların parmağını, kurban bayramına eriştiler diye kına ile alladı (kırmızıya boyadı).

Şiir Notları:
Dehr: Dünya, âlem, zaman, devir.


Destek ol 
Rastgele Getir