Mağlûb-ı nefs ü şöhret ve mağrûr-ı mülk ü mâl

-

Mağlûb-ı nefs ü şöhret ve mağrûr-ı mülk ü mâl
Olmaz meğer o kes ki dalâlet-i hevâsı var

İrânî Remzi Baba

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Nefis ve şöhretine yenilmiş, malı ve mülkü ile övünen kişi arzularına aldanan kimsedir.


Destek ol 
Rastgele Getir