Mahzen-i Esrâr-ı Şâh-ı Mürtezâ’sın…

-Arif Bey-

Mahzen-i esrâr-ı şâh-ı Mürtezâ’sın ya Huseyn
Matla-ı şems-i hakîkat pür-ziyâsın yâ Huseyn
Çünki dünyâ sicn-i mü’mindir dedi Fahr-i Cihân
Ârifin çeşmine ibret gösterirsin yâ Huseyn

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Şah Mürteza’nın (Hz. Ali’nin) sırlar hazinesisin ya Hüseyin. Işık saçan hakikat güneşinin doğduğu kaynaksın ya Hüseyin. Fahr-i Cihân Efendimiz (s.a.s.) “Dünya müminin zindanıdır.” buyurdu. Ârifin gözüne ibret gösterirsin ya Hüseyin.

Şiir Notları:
“Fâilâtun/ fâilâtun/ fâilâtün/ fâilun” – Beste: Hacı Arif Bey - Gufte: Arif Bey (Kahyâzâde) olarak kaydedilmiş bazı yerlerde. Divandan kontrol edip teyit etmeli. (1) “Dünya müminin zindanı, kâfirin cennetidir.” (Müslim “Zühd”, 53/2956) Bu hususta Müslim harici başka kaynaklar da vardır elbette. Biz burada bizzat teyit ettiğimize yer veriyoruz.


Destek ol 
Rastgele Getir