Makâm-ı hûbdur gül-şen o gül-ruhsâr dinlensin

-

Makâm-ı hûbdur gülşen o gülruhsâr dinlensin
Nevâlar eylesin dil bülbül-i gülzâr dinlensin

Şeyhülislam Yahyâ

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Gül bahçesi güzellik makamıdır; o gül yüzlü dinlensin. Gönül şarkılar söylesin, gül bahçesinin bülbülü dinlensin.


Destek ol 
Rastgele Getir