Marîz-i Işka…

-Nev‘î-

Marîz-i ışka bulunmaz bu dâr-ı mihnetde
Gelür gider gam ile âh u zârdan gayrı

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Aşk hastalığına gelip giden gam ile ağlayıp inelemeden başka (çare) bulunmaz bu sıkıntı yurdunda (dünyada).


Destek ol 
Rastgele Getir