Men Bende-i Kur’ânem...

-Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî-

Men bende-i Kur’ânem eger can dârem
Men hâk-i reh-i Muhammed muhtârem(1)
Eger nakl küned cüz in kes ez güftârem
Bizârem ez u ve’z an sühen bizârem(2)

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Ben yaşadığım (var olduğum) müddetçe Kur’ân’ın kölesiyim. Hazret-i Muhammed Mustafa’nın (s.a.s.) yolunun tozu toprağıyım. Kim bunun (Kur’ân ve hadisin) dışında benden (ben söylemişim gibi) bir söz naklederse o kişiden bıkmışım ve o sözden de muzdaribim.

Şiir Notları:
(Şiirleri İngilizce dil seçeneğini seçerek okumalı, aksi hâlde çeviri bozuk veya hatalı çıkıyor.) (2) “Bîzârem” kelimesini şikâyetçiyim diye tercüme ederler. Biz burada “bıkmış usanmışım ve muzdaribim” şeklinde tercüme ettik. Bîzâr: Muzdarip, bıkmış, usanmış, küsmüş, gücenmiş, rencide olmuş, rahatsız, tedirgin.


Destek ol 
Rastgele Getir