Merâmı râz-ı aşkı ketm idi Mansûr-ı ber-dârın

-

Merâmı râz-ı aşkı ketm idi Mansûr-ı berdârın
Deyip kendi ene’l-Hak nâmını ketm etti dildârın

Keçecizâde İzzet Mollâ

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Başı kesilen Mansur'un arzusu aşk sırrını gizlemekti. Kendine "ene'l-Hak" deyip, sevgilinin adını gizledi.


Destek ol 
Rastgele Getir