Merd-i bî-kayda

-Şeyh Galib-

Merd-i bî-kayda belâ-keşliktedir ârâm-i dil
Yoksa çoktan terk ederdim cânı da cânânı daDestek ol 
Rastgele Getir