Mest u Hayrânım Zâr u Giryânım

-Ahmed Kuddûsî-

Mest u hayrânım zâr u giryânım(1)
Her dem lisânım Hû dimek ister

Gözümden yaşlar akmağa başlar
Cümle kurd kuşlar Hû dimek ister(2)

Pendimi tut gel bir ere ver el
Ölmezden evvel Hû dimek ister

Gice ol kâim gündüzün sâim(3)
Ehl-i Hakk dâim Hû dimek ister

Gezme yabanda bul Hakk’ı sen de(4)
Olmağa bende Hû demek ister

Gayrıyı koyan kalbini yuyan
Âşıkım diyen Hû dimek ister

Terk et sivâyı olma mürâî
Seven Hüdâ’yi Hû demek ister

İrfân isteyen ihsân isteyen
Cânân isteyen Hû demek ister

Ol nefse mâlik olmagıl hâlik
Sıdk ile sâlik Hû demek ister(5)

İns cin melekler yerler felekler
Suda semekler Hû demek ister

ism-i a‘zam Hû Hû de hocam
Kuddûsî müdâm Hû demek ister

Şiir Notları:
(1) “Mest u hayrânım zâr u giryânım” Mest olmuşum, kendimden geçerek asıl şimdi kendime gelmiş ağlamaktayım gibi anlayabiliriz. (2) “Cümle kurd kuşlar” yani bütün canlılar. (3) “Gice ol kâim gündüzün sâim” derken burada “Gece ayakta olmayı gece kalkıp Allah’a yalvarıp yakarmak olarak anlayabiliriz. Gündüz saim yani oruçlu ol derken de bildiğimiz oruçlu olmak anlamına ilave hem mideni tut yani az ye, az iç, şüphelilerden uzak dur anlamında hem de diline de oruç tuttur, malayaniden yani boş sözlerden uzak dur gibi bir anlamda da düşünebiliriz. (4) “Gezme yabanda” belli belirsiz yerlerde, ıssız yerlerde, bilinmeyen yabancı yerlerde. (5) “Salik”, sülûk eden yani yola girmiş derviş.


Destek ol 
Rastgele Getir