Kasîde-i Bürde’den (1, 34 ve 36. beyitler)

-İmam Busûrî-

E min tezekküri cîrânin bi zî selemin
Mezecte dem‘an cerâ min mukletin bi-demi(1)

Mevlâya salli ve sellim dâimen ebedâ
Alâ Habîbike hayri’l-halkı küllihimi

Muhammedün seyyidü’l-kevneyni ve’s-sekaleyn
Ve’l-ferikayni min ‘urbin ve min acemi

Mevlâya salli ve sellim dâimen ebedâ
Alâ Habîbike hayri’l-halkı küllihimi

Hüve’l-Habîbüllezî türcâ şefâatühû
Li-külli hevlin mine’l-ehvâli muktehımi

Mevlâya salli ve sellim dâimen ebedâ
Alâ Habîbike hayri’l-halkı küllihimi(2)

Şiir Notları:
(1) Muklet: Gözün ağıyla karasına, ikisine birden verilen addır. Burada kanlı gözyaşı akıtmaktasın da diyebiliriz. (2) Birinci, otuz dördüncü ve otuz altıncı beyitlerine yer verdiğimiz Kasîde-i Bürde on bölümden ve yüz altmış beyitten oluşmaktadır. 1-12. beyitlerde Hz. Peygamber Efendimiz’e (s.a.s.) muhabbet dile getirilir. 13-28. beyitlerde kötülüğü emreden nefsin isteklerine boyun eğmemeye dairdir. 29-58. beyitlerde Hz. Peygamber Efendimiz’e (s.a.s.) övgü, O’nun fıtri özellikleri, karakteri, şemaili vs. dairdir. 59-71. beyitlerde Hz. Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) doğumu ve o esnada meydana gelen fevkalade hadiseler yer almaktadır. 72-87. beyitlerde Hz. Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) birtakım mucizelerine (Hira mağarasında müşriklerin onları görememesi, hastalara şifa bahşetmesi, duasıyla sağanak yağmurların yağması vs.) yer verilir. 88-104. beyitlerde yüce Kur’an’a yer verilir. 105-117. beyitlerde Hz. Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) miracına yer verilir. 118-139. beyitlerde Hz. Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) cihadına yer verilir. 140-151. beyitlerde Allah’tan mağfiret, Hz. Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) şefaat talebine yer verilir. 152-160. beyitlerde Allah’ın rahmetinden ümit kesmeme, Hz. Peygamber Efendimiz’e salat u selam…


Destek ol 
Rastgele Getir