Mêylhâ Hemçün…

-Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî-

Mêylhâ hemçün segân-î hufteend
Ender îşan hayr u şer bi’nhüfteend

Çünki kudret nîst huftent in redê
Hemçü hîzem pârehâ vû ten-zedê

Tâ ki murdârî der-âyed der miyân
Nef-i sûr-î hîrs kûbet ber segân

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Meyiller/istekler arzular, uyuyan köpekler gibidir. Köpeklerde hayır da şer de gizlenmiştir. Çünkü kudret olmayınca bu tür (istekler) parçalanmış ve sönmüş odun parçaları gibi pusmuşturlar, uyurlar. Ortaya bir leş atıldığında ise üzerlerine hırs suru (borusu) üflenmiş, dürtülmüş köpekler gibi leşe üşüşürler.

Şiir Notları:
“Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün” – (Şiirleri İngilizce dil seçeneğini seçerek okumalı, aksi hâlde çeviri bozuk çıkıyor.)


Destek ol 
Rastgele Getir