Mihnet-i Işka...

-Laedri-

Mihnet-i ışka tahammüldür kemâli âşıkın
Olmayan râzı kazâya itmesün da‘vâ-yı ışk
Dâr-ı dünyâ Kerbelâ’dır her Hüseynî meşrebe
Böyle takdîr eylemişdir Hazret-i Mevlâ-yı ışk

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Aşkın cefasına tahammül etmektir âşığın kemali (tamlığı). Kazaya (takdir edilene) razı olmayan aşk davasında bulunmasın. Bu dünya yurdu her Hüseyni meşrep için Kerbela’dır (matem yeri gibidir). Zira böyle takdir etmiştir aşkın Mevla’sı (Hz. Mevla).


Destek ol 
Rastgele Getir