Milletimde İhtilâf u Tefrika…

-Selimî (Yavuz Sultan Selim)-

Milletimde ihtilâf u tefrika endîşesi
Kûşe-i kabrimde hattâ bî-karâr eyler beni
İttihâd oldu hücûm-ı hasmı def‘e çâremiz
İttihâd etmezse millet dâğdâr eyler beni

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Milletimde görülebilecek ayrılık ve nifak endişesi, kabrimde bile beni huzursuz eder. Düşmanın hücumunu defedebilmek için çaremiz birlik olmaktır. Eğer millet birlik olmazsa dağlanmış gibi yaralanırım (ızdırap içinde, azap içinde kalırım).

Şiir Notları:
“Fâilâtun/ fâilâtun/ fâilâtun/ fâilun”


Destek ol 
Rastgele Getir