Misâl-i bahr derûnunda saklayıp güherin

-

Misâl-i bahr derûnunda saklayıp güherin
Hüner-nümâlığa meyl etme var ise hünerin

Seyyid Vehbî

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Cevherini deniz gibi içinde sakla; yeteneğin varsa onu her yerde göstermeye heveslenme.


Destek ol 
Rastgele Getir