Ez Hased...

-Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî-

Ez hased ber Yûsuf-î Mısrî çi reft
İn hased ender kemîn gurgîst zeft

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Haset yüzünden Hz. Yusuf (a.s.) ne çekti, başına ne geldi. Haset insanın içinde pusu kurmuş iri bir kurt gibidir.

Şiir Notları:
“Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün” kalıbıyla Farsça yazılan bu Mesnevi beytinde geçen “çi”, ne, nasıl… gibi anlamlara gelebilmektedir. Reften fiilinin ise gitmek, vaki olmak, çekmek gibi birçok anlamı vardır. Beyitte “Yusuf’un (a.s.) başına ne geldi.” diye anlam verdik ancak “Yusuf (a.s.) nasıl gitti.” gibi bir anlam da buradan çıkabilir sanki. Kıskançlık yüzünden Hz. Yusuf’un (a.s.) kardeşlerinin ona neler yaptığı, başına neler geldiği Yusuf suresinde detaylarıyla anlatılmaktadır. Efendimiz (s.a.s.) bir hadis-i şerifinde “Ateşin odunu yiyip bitirmesi gibi haset de insanı yer bitirir.” buyurur.


Destek ol 
Rastgele Getir