Müminan der Haşr…

-Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî-

Mü’minan der haşr gûyend ey melek
Nî ki dûzah bûd râh-î müşterek

Mü’min u kâfir ber ô yâbed güzâr
Mâ nedîdim ender in reh dûd u nâr

Nek behişt u bârgâh-ı eymenî
Pes kucâ bûd an güzergâh-î denî

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Müminler haşirde (ölülerin toplanacağı kıyamet günü) “Ey melek cehennem ortak yol değil miydi? Biz bu yolda ne duman ne ateş gördük. Mümin de kâfir de bu yoldan geçmeyecek miydi? İşte cennet ve emniyet yurdu. O aşağılık geçit nerede kaldı?” derler.

Şiir Notları:
Ayet-i kerime: “Sizden cehenneme uğramayacak yoktur. Bu, Rabbinin yapmayı üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra Biz Allah'a karşı gelmekten sakınmış olanları kurtarır, zalimleri de orada diz üstü çökmüş olarak bırakırız.” (Meryem, 19/71-72) Ayet-i kerime: “Ey ateş! İbrahim’e karşı serin ve esenlik ol, dedik.” (Enbiya, 21/69) Tabereni’de geçtiği söylenen bir hadis-i şerifte “Cehennemin harareti, ümmetime hamam harareti gibidir.” buyrulduğu söylenir. Kaynaklardan hadis-i şerif teyit edilebilir. Yine başka bir hadis-i şerifte de “Cehennem ‘Ey mümin üzerimden çabuk geç, nurun ateşimi söndürüyor.’ der.” buyrulur. (Şiirleri İngilizce dil seçeneğini seçerek okumalı, aksi hâlde çeviri bozuk çıkıyor.)


Destek ol 
Rastgele Getir