Münâcât

-Bahtî (Sultan I. Ahmed)-

İlâhî her nefes ilhâmun üzre olsun a‘mâlüm
Rızan üzre geçe dâim cihân içre meh ü sâlüm

Habîbün gitdüği yoldan çıkarma bir kadem taşra
Anun şer-i şerîfi üzre olsun cümle ef‘âlüm

Hudâya enbiyânun silkine sâlik idüb dâim
Sülûkum toğrı yoldan eyle artur izz ü ikbâlüm

Tekâsülden berî kıl cümle mahlûkun umûrunda
Ki hidmet kılmada kullarına olmaya ihmâlüm

Çü ben “Bahtî”ye virdün hâtırumda yogiken devlet
Sana ısmarladum yâ Rab umûrum cümle ahvâlüm

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
(Şiirleri İngilizce dil seçeneğini seçerek okumalı, aksi hâlde çeviri bozuk çıkıyor.)

Şiir Notları:
Mefâîlün/ mefâîlün/ mefâîlün/ mefâîlün


Destek ol 
Rastgele Getir