Müşterî-yi Men…

-Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî-

Müşterî-yi men Hudâyest Ô merâ
Mîkeşed bâlâ ki Allâhe’ş-terâ(1)

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Benim müşterim Allah’tır, O beni yücelere çeker. Zira (Kur’an-ı Kerim’de) “Allah satın almıştır.” (buyrulmuştur).

Şiir Notları:
“Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün” – (1) “Allah, müminlerden, canlarını ve mallarını, kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır.” (Tevbe, 9/111)


Destek ol 
Rastgele Getir