Muîni Zâlimin...

-Namık Kemal

Muîni zâlimin dünyâda erbâb-ı denâettir
Köpektir zevk alan sayyâd-ı bî-insâfa hizmetten

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Dünyada zalimin yardımcısı aşağılık, adi kimselerdir. İnsafsız avcıya hizmet etmekten zevk alan köpektir.

Şiir Notları:
Namık Kemal’in “Hürriyet Kasidesi”nden bir kesit.


Destek ol 
Rastgele Getir