Nâ-dân ile mücâlesedir ehl-i dânişe

-

Nâ-dân ile mücâlesedir ehl-i dânişe
Dünyada çeşnisi azâb-ı cehennemin

Nâbî

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Cahil ile toplantı bilgin için dünyada cehennem azabını tatmaktır.


Destek ol 
Rastgele Getir