Nağme-i Tevhîdi...

-Muallim Nâci-

Nağme-i tevhîdi aks-endâz-ı âfâk eylerim(1)
Hak beni intâk eder ben Hakk’ı intâk eylerim


Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Tevhid sedasını ufuklarda yankılandırırım/ Allah beni dile getiri ben Allah’ı.

Şiir Notları:
(1) Kelime-i Tevhid: Lâ ilâhe ilallah Muhammedün Resûlullah.


Destek ol 
Rastgele Getir