Nasîb-i ağniyâdır ihtiyâc erbâbının nakdi

-

Nasîb-i ağniyâdır ihtiyâc erbâbının nakdi
Olur deryâya câri ol sebepten sû-be-sû cûlar

Enderunlu Vâsıf

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
İhtiyaç sahiplerinin parası zenginlere nasip olur. Bu sebepten her tarafta nehirler denize akar.

Şiir Notları:
Nehirlerin sularının denizde birikmesi gibi fukaranın parası da zenginin cebinde birikir. Zengine düşen muhtaçlara bakmak ve onların hakkını gözetmektir.


Destek ol 
Rastgele Getir