Nasîb-i Ehl-i Kemâli...

-İbnülemin Mahmud Kemal

Nasîb-i ehl-i kemâli bahâr-ı âlemden
Nasîb-i bülbül-i mihnet-nisâba benzetirim


Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Kâmil kimselerin şu dünyadaki nasibini, dertli bülbülün nasibe benzetirim.


Destek ol 
Rastgele Getir