Nasîhat Gûş Kün…

-Hafız-ı Şirazî-

Nasîhat gûş kün cânâ ki ez cân dûstter dârend
Cevânân-i seâdetmend pend-i pîr-i dânârâ

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Ey sevgili nasihate kulak ver. Zira bahtiyar gençler, canından daha çok sever bilge (irfan sahibi) Pir’in/ihtiyarın nasihatini.

Şiir Notları:
(Şiirleri İngilizce dil seçeneğini seçerek okumalı, aksi hâlde çeviri bozuk çıkıyor.)


Destek ol 
Rastgele Getir