Nâzır Bulunma...

-Nâliî-i Kadîm

Nâzır bulunma aybına âlemde kimsenin
Bed-hâh nâkisân bile olma kerîm isen


Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Bu dünyada kimsenin aybını arama, gözetleme. Kötülük isteyen noksan, ham kimselerle dahi olma şerefin haysiyetin varsa.

Şiir Notları:
Bile: dahi, de, hatta, birlikte… Kerîm: İstemeden veren, cömert, şerefli, aziz…


Destek ol 
Rastgele Getir