Nê Çendan Behor…

-Sadî-i Şîrâzî-

Nê çendan behor k’ez dehânet ber âyed
Nê çendan ki ez zaif cânet ber âyed

Bâ an ki der vücûd taâm est ıyş-i nefs
Rênc âverd taâm ki bîş ez kadr büved

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Ne ağzından çıkacak kadar (kusacak kadar çokça) ye ne de zayıflıktan canın çıkacak kadar (az ye). Vücuda alınan yemek, nefsin zevk u sefasıdır (nefse haz verir), ancak haddinden fazla olduğunda rahatsız eder, hastalık getirir.

Şiir Notları:
(Şiirleri İngilizce dil seçeneğini seçerek okumalı, aksi hâlde çeviri bozuk çıkıyor.)


Destek ol 
Rastgele Getir