Ne Olursan ol Yine Gel!

-Laedri-

Bâzâ! Bâzâ! Her ân çi hestî bâzâ!
Ger kâfîr u gebr u bût-perestî bâzâ!
İn dergeh-i mâ, dergeh-i nevmîdî nîst
Sad bâr eger tövbe-şikestî bâzâ!

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Kâfir de olsan, ateşperest de olsan, putperest de olsan bunları terk et, (Allah’a) dön. Bizim dergâhımız ümitsizlik dergâhı değildir. Şayet yüz kere tövbeni bozmuş olsan da dön.

Şiir Notları:
(Şiirleri İngilizce dil seçeneğini seçerek okumalı, aksi hâlde çeviri bozuk çıkıyor.) Hazret-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Efendimiz’e nispet edilen bu Farsça rubainin Ebȗ Said Ebu’l-Hayr’a ait olduğunu söyleyenler de vardır. Ancak merhum Amil Çelebioğlu hocamızın bu hususta araştırma yaptığını ve dörtlüğün Şeyh Nasuhiddin’e ait olduğunu söylediğini nakledenler de vardır. Bâz âmeden: Vazgeçmek, kendine gelmek, kurtulmak, geri dönmek… Âmeden fiilinin kuralsız geniş zamanı “â” veya “ay” olarak gelir. Dolayısıyla “bâz+â” yani “bâz-â” dön, kendine gel, vazgeç gibi anlamlara gelir.


Destek ol 
Rastgele Getir