Nedir sûdu bu pazar-ı fenâda celb-i emvâlin

-

Nedir sûdu bu pazar-ı fenâda celb-i emvâlin
Gınâ vermez metâ’-ı müstear-ı dûş-i dellâlin

Sâmî

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Geçiciliğin pazarında mal biriktirmenin faydası nedir? Tellalın omuzunda taşıdığı mallar zenginlik vermez.

Şiir Notları:
Burada geçen "tellal" hamal anlamında kullanılmıştır.


Destek ol 
Rastgele Getir