Nefes-i Sâim…

-Nâbî-

Nefes-i sâim içün didi Resûl
Müşkden pîş-i Hudâ’da makbûl(1)

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Oruçlunun nefesi için Peygamber buyurdu ki: “Allah katında miskten daha hoştur, güzeldir.”

Şiir Notları:
Nâbî’nin Hayriyye’sinde yer alan “Der Beyân-ı Şeref-i Farz-ı Sıyâm” bölümünden bir beyit. - (1) Hadis-i şerif: Allah’a yemin olsun ki oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha hoştur.” (Müslim, “Sıyam”, 30/164-165). Not: Bu hususta başka hadis kaynağı da vardır elbet. Burada teyit ettiğimiz kaynağa yer veriyoruz.


Destek ol 
Rastgele Getir