Nefis Üç Şeyle Terbiye Olur

-Feridüddin Attar-

Nefs netvan geşt illâ bâ se çîz
Çün begûyem yâd gîreş ey azîz

Hançer-i hâmûş û şemşîr-i cû
Nîze-i tenhâyi û terk-i hücû

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Nefis ancak şu üç şeyle (terbiye) olur. Ey aziz kişi bunları sana söyleyeyim de aklında tut: Suskunluk hançeri, açlık kılıcı, yalnızlık mızrağı ve uykuyu terk.

Şiir Notları:
Attâr’a nispet edilen, manzum olarak Farsça kaleme alınan Pendnâme’de “Nefisle Mücahede” bahsinde yer alan bir öğüttür. Burada üç şeyden bahsedilir ancak dört şey zikredilir. “Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün” - (Şiirleri İngilizce dil seçeneğini seçerek okumalı, aksi hâlde çeviri bozuk çıkıyor.)


Destek ol 
Rastgele Getir