Nev‘iyâ Eyle Duâ…

-Nev‘î-

Nev‘iyâ eyle duâ vakt-i sabâh-ı ıyddir
Çün olur derler duâ makbûl-i Hazret subh-dem

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Ey Nev‘î, dua et bayram sabahı vaktidir. Çünkü sabah vakti edilen dua Hazret-i Allah katında makbul olur (kabul edilir).

Şiir Notları:
“Fâilâtun/ fâilâtun/ fâilâtun/ fâilun” - Nev‘î’nin Iydiyyesi’nden bir beyit.


Destek ol 
Rastgele Getir