Nice Bir Hidmet-i Mahlûk İle...

-Kâmus Mütercimi Ahmed Âsım

Nice bir hidmet-i mahlûk ile mahzûl olalım
Sâil-i Hak olalım nâil-i mes’ûl olalım


Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Daha ne kadar yaratılanlara hizmet ederek (onları memnun etmeye çalışarak) perişan olacağız? Allah’ı isteyelim (yaptığımız hizmette maksudumuz O’nun rızası olsun) ki istenilene erişelim.


Destek ol 
Rastgele Getir