Ah Nice Bir Uyursun Uyanmaz Mısın

-Yunus Emre-

Ah nice bir uyursun uyanmaz mısın
Göçtü kervan kaldık dağlar başında
Çağrışır dellallar inanmaz mısın(1)
Göçtü kervan kaldık dağlar başında

Emîr-i hac göçeli hayli zamandır(2)
Muhammed cümleye dindir îmandır(3)
Delilsiz gidilmez yollar yamandır
Göçtü kervan kaldık dağlar başında

Bülbül olup dost bağında ötegör
Eyü amellerle yükün tutagör(4)
Efendimin kervanına yetegör
Göçtü kervan kaldık dağlar başında

Yunus sen bu dünyaya niye geldin
Gece gündüz Hakk’ı zikretsin dilin
Evliyaya uğramaz ise yolun
Göçtü kervan kaldık dağlar başında(5)

Şiir Notları:
(1) Dellal: Tellal kelimesinin eski metinlerde kullanılan asıl şeklidir. Duyurulması gereken bir haberi herkesin duyacağı şekilde anons eden kimseler. (2) “Emîr-i hac” yani hac emîri, hac farizasının usûlüne uygun şekilde eda edilmesini sağlamak için vazifelendirilen kişi. (3) “Muhammed cümleye dindir îmandır” derken Hz. Muhammed (s.a.s.) olmadan yani “Lâ ilâhe illallah”ın devamı olan “Muhammedün Resulullah” olmadan din de iman da olmaz denilmek isteniyor sanırız. (4) “Yükünmek” kelimesi sözlükte secde etmek, bir kimsenin önünde eğilmek, ona hürmet göstermek anlamındadır. Burada “Eyü amellerle yükün tutagör” derken “Sevap hazineni salih amellerle sağlama al.” gibi bir anlama da gelebilir, “İyi işler yapıp Allah’a secde et yani namaz kıl.” anlamına da gelebilir Allahu a‘lem. (5) “Göçtü kervan kaldık dağlar başında” Yani bir an önce kervana katılmazsan kervan göçer gider. Rehbersiz olmaz bu işler, yayan kalırsın, yolunu şaşırırsın anlamında sanırız.


Destek ol 
Rastgele Getir