Nisâr-ı Rûy-i Tû…

-Hafız-ı Şirazî-

Nisâr-ı rûy-i tû her berg-i gul ki der çemenest
Fedâ-yi kadd-i tû her serv-bün ki ber leb-i cûst

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
(Sevgili!) Yüzüne saçılan her gül yaprağı ki çimdedir. Boyuna fedadır her servi/selvi ki nehir kenarındadır. VEYA: (Sevgili!) Çemendeki her gül yaprağı yüzüne saçılsın, feda olsun. Nehir kenarındaki her servi/selvi boyuna feda olsun.


Destek ol 
Rastgele Getir