Nümâyân Pertev-i Sâfında ...

-Arpaeminizâde Sâmî

Nümâyân pertev-i sâfında sırr-ı âlem-i ma‘nâ
Mey-i hikmetle memlû sâgar-i billûrdur gönlümGünümüz Türkçesiyle Anlamı:
Berrak ışıkta ortaya çıkar mana âleminin sırrı/ Gönlüm hikmet şarabıyla dolu billur (gibi) bir kadehtir

Şiir Notları:
Not: Tamamı sekiz beyittir.


Destek ol 
Rastgele Getir