Nûr-i Rahmet Neye Güldürmeye...

-Şinâsi-

Nûr-i rahmet neye güldürmeye rûy-i siyehim
Tanrı’nın mağfiretinden de büyük mü günehim


Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Rahmet nuru niye güldürmez ki kara yüzümü (kara bahtımı), Allah’ın mağfiretinden de büyük mü ki günahım?


Destek ol 
Rastgele Getir