O gül endâm bir al şâle bürünsün yürüsün

-

O gül endâm bir al şâle bürünsün yürüsün
Ucu gönlüm gibi ardınca sürünsün yürüsün

Enderunlu Vâsıf

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
O gül endamlı (sevgili) bir kırmızı şal taksın ve yürüsün. Şalın ucu gönlüm gidi arkasından sürünsün.


Destek ol 
Rastgele Getir