Ömrün Oldukça Çalış…

-Şeyh Vasfî (Ali Vasfî) Efendi-

Ömrün oldukça çalış kesb-i kemâl et Vasfî
Şöhret-i kâzibeyi halka müdârâyı bırak

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Vasfî, ömrün oldukça çalış, kemale er (olgunluğa eriş). Aldatıcı şöhreti, insanlara dalkavukluk etmeyi (yüze gülüp iyi görünmeye çalışma sahteliğini) bırak.

Şiir Notları:
Şeyh Vasfî olarak bilinen, Kefevî Tekkesi şeyhi Ali Vasfî Efendi’nin bir gazelinin son beyti.


Destek ol 
Rastgele Getir