Ömr-i Giran...

-Sadî-i Şîrâzî-

عمر گرانمایه در این صرف شد
تا چه خورم صیف و چه پوشم شتا
Ömr-i giran-mâye der in sarf şüd
Tâ çi horem sayf u çi pûşem şitâ

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Kıymetli ömür sermayesi yazın ne yerim, kışın ne giyerim diye tükendi geçti.

Şiir Notları:
“Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün” - Bu beyit, Sadi Şirazi’nin Farsça eseri Gülistan’ın 1. babındaki 36. hikâyede yer alır. M. Akif Ersoy “Geçinme Belası” şiirinin başında Sadi’nin bu beytine yer vererek âdeta beyti şerh eder. (Şiirleri İngilizce dil seçeneğini seçerek okumalı, aksi hâlde çeviri bozuk çıkıyor.)


Destek ol 
Rastgele Getir