Okuduğunca Eyler…

-Bahtî (Sultan I. Ahmed)-

Okuduğunca eyler pür şevk kalb-i nâsı
Sultân-ı enbiyânun mevlid-i can-fezâsı

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Peygamberlerin sultanının cana can katan, iç açan mevlidi okunduğunda insanların kalbini şevkle dolar. Ona canıgönülden kulak verildikçe bütün gönül aynası açıldı, bütün pası silindi.

Şiir Notları:
Bahtî’nin (Sultan Ahmed) “Der Hakk-ı Mevlid-i Şerîf-i Nebevî” başlıklı peygamberimizi methettiği methiyesinin ilk beyti. (Şiirleri İngilizce dil seçeneğini seçerek okumalı, aksi hâlde çeviri bozuk çıkıyor.)


Destek ol 
Rastgele Getir