Ol resul-i müctebâ hem rahmeten li'l-âlemin

-

Ol Resûl-i müctebâ hem rahmeten lil âlemîn,

Bende medfûndur deyu eflâke fahreyler zemin,

Ravzâsın edip ziyaret dedi Cibrîl-i Emîn

Hâzihî Cennât-ü Adnin, fedhulûhâ hâlidîn

*Destek ol 
Rastgele Getir