Olan Berçîde-Dâmen...

-Fıtnat Hanım-

Olan berçîde-dâmen bâğ-ı dehrin berg ü bârından
Olur âzâde çün serv-i sehî bâd-ı hazândan

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Dünya bostanının yemişinden (malından mülkünden) el etek çekmiş olan, servi gibi sonbahar rüzgârından korunur.


Destek ol 
Rastgele Getir