Oldu Olacak Olmayacak...

-Tayyar Paşa

Oldu olacak olmayacak olmadı aslâ
Âlemde nice yok yere sa’y ü hazer ettim


Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Ha oldu ha olmadı diye bu dünyada yok yere çok kere çabalayıp durdum ve korktum.


Destek ol 
Rastgele Getir