Olmasa gül bülbül anılmazdı gül-şende gülü

-

Olmasa gül bülbül anılmazdı gülşende, gülü
Kim anardı olmasa medh ü senâsı bülbülün

İshak Çelebi

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Gül olmasaydı, bülbül gül bahçesinde anılmazdı. Bülbülün iltifatları, övgüleri olmasaydı gülü kim anardı?


Destek ol 
Rastgele Getir