Olsa İstidad-ı Ârif...

-Fuzûlî-

Olsa istidâd-ı ârif kâbil-i idrâk-i vahy
Emr-i Hak irsâline her zerredir bir Cebrâil

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Arifin vahyi anlamaya kabiliyeti olsa, onun için her bir zerre Allah’ın buyruğunu getiren bir Cebrail olur.

Şiir Notları:
Cebrail: Dört büyük melekten biri olan Cebrail (a.s.), Allah’ın emirlerini peygamberlerine ulaştırmakla vazifeli vahiy meleğidir. Vahiy: Allah’ın emir ve hükümlerini peygamberlerine bildirmesi anlamında kullanılan terim.


Destek ol 
Rastgele Getir