Oruç Ayı Gitdi Yine

-Muhammed Muhyiddin Üftade-

Ey dostlarım ağlaşalım
Oruç ayı gitdi yine
Hasret ile inleşelim(1)
Oruç ayı gitdi yine

Bir nûr idi Hakk’dan gelüp
Göklere nûru dolup
Sâdıkların elin alup
Oruç ayı gitdi yine

Zâlimlerin yollarını
Kesmiş idi ellerini
Yıkmış idi illerini
Oruç ayı gitdi yine

Vermiş idi câna safâ
Etmiş idi ahde vefâ
Olmuş idi derde şifâ
Oruç ayı gitdi yine

Lezzet veren terâvihe
İşrâk iden mesâbihe
İzzet veren mesâcide
Oruç ayı gitdi yine

Tesîr dürur Hakk’dan gelen
Âşıklara zâhir olan
Gönlünde nûru dolan
Oruç ayı gitdi yine

Üftâde’yi şâd eyleyen(2)
Mü’minleri yâd eyleyen
Kaygudan âzâd eyleyen
Oruç ayı gitdi yine

Şiir Notları:
(1) Veya: “Hasret edip inleşelim” (2) Üftade derken burada cinas yapılmış gibi. Hazret (şair) kendini kasteder, ayrıca kelime anlamına baktığımızda üftadenin düşmüş, düşkün, biçare, âşık gibi anlamları da vardır. Çaresizleri veya âşıkları şad eyleyen gibi de düşünebiliriz.


Destek ol 
Rastgele Getir