Pençe-i ismet idi ancak giribân-gîr olan

-

Pençe-i ismet idi ancak giribân-gîr olan
Yoksa Yûsuf sanma bilmezdi Züleyhâ kıymetin

Âgâh

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Gömleğin yakasını tutan sadece namusun eliydi. Yoksa Yusuf'un, Züleyhâ'nın kıymetini bilmediğini zannetme.


Destek ol 
Rastgele Getir